Uppmanar länsinvånarna att fira nyår i mindre skala