Projekt möjliggör utlåning av digital utrustning i Vivalla