Kraftigt ökad smittspridning av Covid-19 i Örebro Län