Kommunen inviger fritidsområdet Hästhagen på fredag