Kommunen erbjuder gratis energi- och klimatrådgivning