Invigning av Å-stråket vid Kulturkvarteret i Örebro