Fler åtgärder införs mot ökad spridning av covid-19