Begränsad framkomlighet på Östra Bangatan i Örebro