Ämne Svar Visningar Aktivitet
0 16 5 Januari 2022
0 17 5 Januari 2022
0 13 4 Januari 2022
0 20 3 Januari 2022
0 17 3 Januari 2022
0 24 3 Januari 2022
0 27 2 Januari 2022
0 19 2 Januari 2022
0 17 30 December 2021
0 30 29 December 2021
0 43 29 December 2021
0 30 28 December 2021
0 21 27 December 2021
0 15 25 December 2021
0 44 23 December 2021
0 30 23 December 2021
0 23 23 December 2021
0 22 23 December 2021
0 23 21 December 2021
0 18 21 December 2021
0 22 21 December 2021
0 22 20 December 2021
0 41 19 December 2021
0 25 18 December 2021
0 19 17 December 2021
0 29 17 December 2021
0 28 16 December 2021
0 31 16 December 2021
0 26 15 December 2021
0 32 14 December 2021